Etikettarkiv: inkomstförsäkring

DIK Inkomstförsäkring

DIK är ett fackförbund som inrikatr sig på akademiker som jobbar inom områdena kommunikation och kultur. Om du är medlem i DIK så får du per automatik en kollektiv inkomstförsäkring som försäkrar upp till 50 000 kr i månadslön och som kan lämna ersättning i 120 arbetsdagar. Det finns även möjlighet för DIKs medlemmar att teckna en frivillig inkomstförsäkring som bygger på den kollektiva. Med denna kan du försäkra upp upp till 80 000 kr i månadslön och förlänga ersättningstiden till 180 arbetsdagar. DIKs inkomstförsäkring är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Saco SalusAnsvar Försäkring AB. Detta bolag har även samarbete med många av de övriga fackfröbunden inom Saco.

Alfa-kassan inkomstförsäkring

Alfa-kassan är en generell arbetslöshets-kassa och har ingen som helst koppling till något fackförbund. Många har idag en inkomstförsäkring via sitt fackmedlemskap, men för de som är med i Alfa-kassan så är det enda alternativet att teckna en privat inkomstförsäkring om man vill ha den ekonomiska trygghet som man får när man kombinerar a-kassan med en inkomstförsäkring.

Civilekonomernas inkomstförsäkring

Civilekonomer löper, relativt sett, ganska liten risk för att bli arbetslös. Men som medlem i Civilekonomerna så ingår ändå en inkomstförsäkring som är framtagen i samarbete med Salus Ansvar. Den kan ge ersättning i 120 dagar och du kan försäkra upp till 80 000 kr i lön. Vidare så är det en kvalifikationstid på 18 månader innan du kan få ersättning från försäkringen.

Byggnads inkomstförsäkring

I Byggnadsarbetarnas fackförbund ingår inte någon inkomstförsäkring. Det har gjort det tidigare med 2008 slopades den på grund av för dåligt skaderesultat med för höga premier som följd. Enligt förbundsordföranden så jobbas det dock på förbundet med att erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring då det är hög efterfrågan på en sådan.