Inkomstförsäkring för dig som jobbar på bensinstation

inkomstförsäkring bensinstation

Antingen kan man ansluta sig till Transport eller teckna en privat inkomstförsäkring som anställd på bensinstation

En relativt vanlig fråga är var man som anställd på bensinstation kan vända sig för att teckna en inkomstförsäkring. I regel kan man säga att man som bensinstationsanställd har två alternativ. Det första är att ansluta sig till Transportarbetarförbundet. Detta förbund organiserar anställda på bensinstationer och i medlemskapet ingår en inkomstförsäkring som kan lämna ersättning i högst 100 dagar. Medlemsavgiften till Transportarbetarförbundet är 511 kr – 566 kr för anställd med månadslön mellan 26 001 kr – 28 000 kr. Tjänar man över 28 001 kr per månad så är avgiften hos Transport 532 kr – 588 kr. Detta är ganska mycket pengar. Ett alternativ är att teckna en privat inkomstförsäkring istället om man enbart vill ha ett bra ekonomiskt skydd i form av en inkomstförsäkring. En privat inkomstförsäkring är betydligt billigare och kan även lämna ersättning ända upp till ett år.