Byggnads inkomstförsäkring

I Byggnadsarbetarnas fackförbund ingår inte någon inkomstförsäkring. Det har gjort det tidigare med 2008 slopades den på grund av för dåligt skaderesultat med för höga premier som följd. Enligt förbundsordföranden så jobbas det dock på förbundet med att erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring då det är hög efterfrågan på en sådan.