Låneskydd

Låneskyddet är en försäkringstyp som kan ge ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning. I vissa fall kan den även ge ersättning vid dödsfall. Syftet med denna försäkring är att täcka dina lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Denna försäkring tecknas oftast i samband med att du tar ett lån och i vissa fall benämns den även som bolånekostnadsförsäkring. Försäkringsbeloppet(försäkringsbeloppet motsvarar den ersättning du kan få om försäkringen utlöses)  i ett Låneskydd baseras på den kostnad du har för ditt lån och ersättningen är i regel öronmärkt för att ersätta denna kostnad. Försäkringsbeloppet i en inkomstförsäkring baseras istället vilken lön du har och ersättningen kan användas till vilka kostnader som helst. En inkomstförsäkring är för de flesta även en billigare försäkring än ett låneskydd medan fördelen med låneksyddet är att du kan få ett skydd oberoende av om du är med i a-kassa eller inte. Vissa banker  erbjuder även gratis låneskydd om du blir helkund hos dem. En annan fördel med låneskydd är att det ofta är en relativt kort kvalifieringstid (så länge du måste ha försäkringen innan den kan ge ersättning).