Inkomstförsäkring – få prisförslag

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan som ersätter max 80 % av 33 000 kr i månadslön. Det blir ca 18 800 kr efter skatt. Efter 100 dagar minskar ersättningen till 80 % av 27 500 kr som blir ca 15 900 kr efter skatt. Tjänar du över 33 000 kr så kan du försäkra din lön som överstiger 33 000 kr så att du får 80 % av din totala lön. Fyll i formuläret nedan så kommer du inom kort bli kontaktad angående offert och information om vad en privat inkomstförsäkring kan göra för att öka din trygghet.

 
 

+ Går att teckna oavsett bransch

+ Kompletterar a-kassan

+ Ersättning upp till 1 år

+ Trygga lönen idag!

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Varför skall man teckna en inkomstförsäkring?
Svar: Helt enkelt för att det ger dig en trygghet utifall du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Många har idag höga fasta kostnader för exempelvis boende och bil, och då kan det bli svårt att kunna betala dessa kostnader och behålla sin levnadsstandard med bara a-kassans ersättning under en period utan jobb och inkomst.

Vad krävs för att teckna inkomstförsäkring?
Svar: Det krävs att du är tillsvidare-anställd, medlem i svensk a-kassa, jobbar minst 17 timmar/vecka samt är mantalsskriven och bosatt i Sverige.

Vad kostar en inkomstförsäkring?
Svar: Det beror på vilken bransch du är verksam inom samt vilken lön du skall försäkra. Fyll i formuläret ovan, så återkommer vi med vad det kostar för just dig.

Vad innebär kvalifikationstid?
Svar: Till skillnad mot exempelvis bil och hemförsäkring så måste du uppfylla en kvalifikationstid för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du blir ofrivilligt arbetslös.

Hur lång är kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen?
Svar: Den är 12 månader. Om du byter från ett försäkringsbolag eller fackförbund till ett annat så kan du i vissa fall ta med dig den kvalifikationstid du byggt upp i det första bolaget.

Varför behövs kvalifikationstid i försäkringen?
Svar: Den behövs för att kunna hålla en rimlig premie i inkomstförsäkringen. En inkomstförsäkring är alltså ett skydd som man skaffar sig i förebyggande syfte, inte när man redan vet att man kommer bli arbetslös.

Karens, vad är det?
Svar: Det är den tid det du måste vänta innan du får ersättning från inkomstförsäkringen, när du blivit beviljad ersättning. Karenstiden baseras på den karenstid som a-kassan har, det vill säga 7 dagar.

Jag har två inkomstförsäkringar – vilken inkomstförsäkring gäller då?
Svar: Man kan inte få ersättning från JobbGarant inkomstförsäkring och en annan inkomstförsäkring för samma händelse. Om du har två inkomstförsäkringar så är det därför klokt att jämföra villkoren och säga upp en av försäkringarna.

Hur fungerar ersättningen från inkomstförsäkringen?
Svar: Låt säga att du har en lön på 40 000 kr/mån och blir av med ditt jobb, då får du cirka 18 800 kr/mån i ersättning från a-kassan efter skatt (schablonskatt 30 %). Inkomstförsäkringen kompletterar då den a-kassa du har vilket innebär att du kan få 80 % av din nettolön i ersättning.

Om du tjänar ännu mer så så blir ersättningen ännu högre, förutsatt att du angivit detta när du tecknade försäkringen. Vid en eventuell skada så fastställer a-kassan en ersättningsgrundande inkomst baserat på genomsnittslönen de senaste 12 månaderna. Denna ersättningsgrundade inkomst används även vid skadehanteringen i inkomstförsäkringen.

Hur länge betalas ersättningen ut?
Svar: Det beror på villkoren i försäkringen. JobbGarant har två olika alternativ, ett där du kan få ersättning i ett halvår, och ett där du kan få ersättning i ett år.

Kan man säga upp sig själv och få ersättning?
Svar: Nej, du kan endast få ersättning om om du blir ofrivilligt arbetslös.

När och hur betalas ersättningen ut?
Svar: Vi en skada så skall du fylla i en skadeanmälan, på denna anger du bland annat konto för utbetalning av ersättning. Det är till detta konto som utbetalningen sker månadsvis i efterskott.

Kan inkomstförsäkringen komplettera eventuell avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet?
Svar: Ja, om detta är fallet så kan inkomstförsäkringen samordnas med avgångsersättningen, så att man totalt får 80 % i ersättning.

Kan inkomstförsäkringen komplettera ett eventuell avgångsbidrag (AGB)?
Svar: Ja, enligt samma princip som med AGE så kan en privat inkomstförsäkring komplettera så att du får 80 % av din lön i ersättning totalt.

Kan inkomstförsäkringen komplettera ett avgångsvederlag?
Svar: Ja, det kan den. Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen i samband med att a-kassan bedömer dig som ”arbetslös med rätt till ersättning”.

Kan man jämka på ersättningen från en privat inkomstförsäkring?
Svar: Nej.

Hur gör jag om jag vill ändra min försäkring?
Svar: Då kontaktar du försäkringsbolaget och anger dina ändringar.

Hur gör jag om jag behöver utnyttja försäkringen?
Svar:Om du blivit ofrivilligt arbetslös så skall du fylla i en skadeanmälan och skicka in till ditt försäkringsbolag. Glöm inte att till din skadeanmälan så skall du bifoga intyg från Arbetsförmedlingen om att du är inskriven där som arbetssökande, intyg från din före dette arbetsgivare om anledning till uppsägningen samt hur länge du varit anställd där, ett intyg från din a-kassa om att du får ersättning därifrån, intyg om eventuell tidigare inkomstförsäkring (om du inte uppfyller 12 månaders kvalifikationstid) samt eventuella övriga handlingar som kan ha betydelse vid skaderegleringen.

Vad är löneförsäkring för något?
Svar: En löneförsäkring är samma sak som en inkomstförsäkring.

Vad är inkomstgaranti för något?
Svar: En inkomstgaranti är en löneförmån som riksdagspolitiker kan åtnjuta. Den innebär att de kan få lön utbetalt upp till 15 år om de blir uppsagda/avsatta.

Hur kan man betala inkomstförsäkringen?
Svar: En inkomstförsäkring fungerar lite annorlunda än exempelvis en bilförsäkring, då inkomstförsäkringen förnyas månadsvis. Den gäller alltså inte med en så kallad årsförfallodag utan för en månad i sänder. Debiteringen sker via faktura eller autogiro. Vid fakturabetalning så tillkommer det 35 kr i administrationsavgift.

Tips: VinterdäckDATUM.se