Kan inkomstförsäkringen lämna ersättning om man säger upp sig själv?

En vanlig fråga när man pratar om inkomstförsäkring är huruvida den kan ge ersättning vid egen uppsägning, dvs att man frivilligt  blir arbetslös. Inkomstförsäkringen harmoniserar i många fall med a-kassan och fungerar som ett komplement till denna. A-kassan lämnar ersättning vid ofrivillig arbetslöshet efter 7 dagars karenstid och a-kassan kan även lämna ersättning om man sagt upp sig självmant men då efter en längre karenstid, nämligen 45 dagar vilket motsvarar ungefär två månader eftersom a-kassan räknar med 22 ersättningsdagar per månad.

Hur fungerar inkomstförsäkringen vid frivillig uppsägning?

Har du en så kallad kollektiv inkomstförsäkring via ditt fackförbund, exempelvis Unionen, så kan den lämna ersättning även vid frivillig arbetslöshet. Men enligt samma princip som a-kassan, dvs först efter 45 dagar. Har du däremot en privat inkomstförsäkring så gäller dessa enbart vid ofrivillig arbetslöshet, dvs inte om man säger upp sig själv. Anledningen till detta är att de privata inkomstförsäkringarna mer går efter principen att en ersättningsbar skada endast inträffar vid en ”plötslig oförutsedd händelse” vilket en frivillig uppsägning i de flesta fall inte är. Premien för en privat inkomstförsäkring hade också blivit betydligt dyrare om försäkringen även skulle omfatta frivilliga uppsägningar.