Tullkust inkomstförsäkring

Om du är medlem i organisationen Tullkust, så kan det vara bra att känna till att du förmodligen inte är försäkrad genom en inkomstförsäkring. Detta eftersom denna försäkring inte ingår i medlemskapet. Om du jobbar inom Tullkusts verksamhetsområde så har du därför mycket att tjäna på att teckna en privat inkomstförsäkring som ett komplement till a-kassan.