Unionen inkomstförsäkring

Unionen är ett av de största arbetstagarorganisationerna i dagsläget. Genom Unionens inkomstförsäkring så kan den försäkrade få ersättning under 150 dagar. Vidare så är det en kvalifikationstid på 12 månader i detta försäkringskocept och löner upp till 60 000 kan försäkras. Via en tilläggsförsäkring som Unionen erbjuder så kan dock både ersättningstid samt inkomsttak höjas upp. Bliwa är Unionens försäkringspartner gällande denna inkomstförsäkring.