Pappers inkomstförsäkring

Samtliga pappersindustriarbetare som är medlem i fackförbundet Pappers saknar idag den ekonomiska trygghet som en inkomst-försäkring kan ge. Enda undantaget är de medlemmar som valt att självmant skaffa sig en inkomstförsäkring på annat håll. Detta kan man exempelvis göra genom att teckna en privat inkomst-försäkring. Ett exempel på försäkring som man kan teckna privat är JobbGarant. Anledningen till att ledningen på Pappers valt att inte teckna inkomstförsäkring åt sina medlemmar är förmodligen att försäkringspremien skulle bli för dyr för att kunna baka in i medlemsavgiften.