Officersförbundet inkomstförsäkring

Officersförbundet har valt att inte teckna någon inkomstförsäkring för sina medlemmar. Därför väljer många officerer att istället försäkra sin lön genom en privat inkomstförsäkring. Den privata inkomstförsäkringen kompletterar den allmänna arbetslöshetsförsäkringen så att den försäkrade får 80% av sin måndadslön vid arbetslöshet. Ofta är privata inkomstförsäkringar mer omfattande än fackliga då de ofta ersätter både under en längre period samt kan försäkra högre löner.