Hotell- och restaurang inkomstförsäkring

Det är idag många som jobbar inom Hotell- och restaurang-branschen och i synnerhet unga arbetstagare. Anställningstryggheten är också relativt liten inom denna bransch men ändå så erbjuds inte medlemarna i Hotell- och restaurang en inkomstförsäkring genom fackmedlemskapet. Det säger sig därför självt att det finns många inom denna sektor som vänder sig till privata försäkringsbolag för att teckna en inkomstförsäkring separat. Det gör att de kan trygga sin ekonomi om de skulle bli ofrivilligt arbetslösa.