Författararkiv: Inkomstförsäkra.se

Handels inkomstförsäkring

Handels är ett av de fackförbund som ingår under LOs paraply. Precis som med ett antal andra förbund inom LO så har Handels tagit fram en inkomstförsäkring i samarbete med Folksam för sina medlemmar. Genom medlemskapet i Handels så ingår denna försäkring per automatik och den kan ge utbetalning under 100 dagar samt försäkra upp till 35 000 kr i månadslön. 100 dagar motsvarar ungefär 4,5 månaders ersättning och eftersom det kan bli svårt att hitta ett nytt jobb under en så kort tid så kan man komplettera med en privat försäkring som ger längre ersättningstid.

Hamnarbetare inkomstförsäkring

Hamnarbetarna är fackförbund med stor tradition. Det är dock ett förbund som minskat i medlemsanstal de senaste åren. Om du ändå är medlem i detta fackförbund så kan det vara värt att få kännedom om att det inte ingår någon inkomstförsäkring i medlemskapet. Som hamnarbetare så går det dock att lösa detta på eget bevåg, nämligen genom att teckna en oberoende privat försäkring för lönen.

GS inkomstförsäkring

För dig som jobbar exempelvis som grafiker eller inom träindustrin och samtidigt är med i GS fackförbund så kan vi informera om att du har en inkomstförsäkring genom medlemsskapet. Det är dock en relativt begränsad inkomst-försäkring då den endast kan ge ersättning i 100 dagar ( ca 4,5 månader) och den endast kan försäkra upp till 35 000 kr i månadslön. Jobbar du exempelvis mycket skift vilket ofta brukar göra att lönen ökar så kan det därför vara smart att teckna en privat inkomstförsäkring som både ger längre ersättningstid och kan försäkra högre lön. Avslutningsvis så är GS inkomstförsäkring framtagen genom ett samarbete mellan Folksam och GS.

Försvarsförbundet inkomstförsäkring

För den som jobbar inom försvarsmakten och även är medlem i Försvarsförbundet så kan det var nyttigt att känna till att det inte ingår någon inkomstförsäkring i Försvarsförbundets medlemskap. Många inom detta skrå väljer då istället att lösa detta privat genom att teckna en separat inkomstförsäkring som tryggar lönen så att man får ut ersättningen för den del av lönen som överskjuter a-kassans tak på 18 700 kr.

FTF Inkomstförsäkring

FTF står för försäkringstjänstemannaförbundet, och om det är något fackförbund som borde erbjuda inkomstförsäkring så är det ju detta. Mycket riktigt gör de även det. Försäkringstjänstemännens inkomstförsäkring kan ge ersättning knappt ett halvår och den så kallade kvalifikationstiden är på 12 månader. FTF erbjuder även sina medlemmar att komplettera den grundläggande inkomstförsäkringen med en tilläggsförsäkring som innebär att kan komlettera hela a-kassans ersättningstid på 300 dagar. FTF har tagit fram denna försäkring i samarbete försäkringsbolaget Bliwa som är stora på att erbjuda organisationer bland annat inkomstförsäkring.

FSA – Arbetsterapeuterna inkomstförsäkring

Som medlem i FSA – Arbetsterapeuterna så kan det vara bra att ha koll på att det ingår en grupp- inkomstförsäkring. Det innebär att som medlem så ingår en inkomstförsäkring per automatik. Det som kan vara bra att veta är att i denna inkomstförsäkring så är det relativt lång kvalifikationstid då den är på 18 månader. Detta är den längsta kvalifikationstiden i Sverige och innebär med andra ord att du måste ha varit medlem i FSA i 18 måander innan du kan ha nytta av försäkringen. I de flesta andra inkomstförsäkringar så är kvalifikationstiden istället på 12 månader. Övriga villkor i försäkringen är att du kan få ersättning under 120 dagar samt försäkra upp till 50 000 kr. Det krävs även att du är medlem i AEA – Akademikernas erkända a-kassa för att få ersättning från denna försäkring. För kännedom så är denna försäkring framtagen i samarbete mellan FSA och Salus Ansvar.

Finansförbundets inkomstförsäkring

Om man jobbar inom den finansiella sektorn (förutom försäkring) så kan man bli medlem i Finansförbundet. Detta förbund har valt att lägga in en kollektiv inkomstförsäking i medlemskapet där medlemmen får drygt 5 månaders ersättningstid och kan trygga inkomsten upp till 60 000 kr i månadslön. Kvalificeringstiden är samma som i de flesta andra inkomstförsäkringar, nämligen 12 månader. I samarbete med Bliwa Försäkring så erbjuder även Finansförbundet en tilläggsförsäkring som innebär att du kan försäkra upp till 100 000 kr i lön samt att du kan förlänga ersättningstiden med 180 dagar extra vilket innebär att du då försäkrar hela a-kassans ersättningstid på 300 dagar.

Fastighets inkomstförsäkring

Om du jobbar med lokalvård så är du kanske även medlem i Fastighets. Fastighets är ett fackförbund. Detta fackförbund har valt att inte inkludera en inkomstförsäkring i medlemskapet. Därför väljer många som jobbar inom denna bransch att komplettera sin a-kassa med en privat inkomstförsäkring för att öka sin trygghet om en uppsägning skulle ske. Med en privat inkomstförsäkring kan en städare eller lokalvårdare komplettera sitt fackmedlemskap.

Farmaciförbundet inkomstförsäkring

Farmaciförbundet är ännu ett i raden av intresseorganisationer som valt att addera en kollektiv inkomstförsäkring i medlemskapet. Ersättningstiden i denna inkomstförsäkring är 200 dagar vilket är relativt långt för att vara en facklig försäkring. Som medlem i Farmaciförbundet så kan du inomstförsäkra 35 000 kr av din månadslön och det är en kvalifikations-tid på 12 hela månader innan ersättning utbetalas från försäkringen vid arbetslöshet. Faramcifröbundet erbjuder även en kompletterande inkomstförsäkring som kan uttöka din ersättningstid med 50 dagar. Bliwa står som försäkringsgivare i Farmaciförbundets inkomstförsäkring.

Elektrikernas inkomstförsäkring

För dig som jobbar som elektriker och är med i Elektrikernas fackförbund/SEF så är det bra att veta att det ingår en inkomstförsäkring. Villkoren i denna innebär att du måste ha varit medlem i Elektrikerna i 1 år innan du kan få ersättning från försäkringen. Vidare så kan den lämna ersättning i 100 dagar, vilket motsvarar ungefär 4,5 månader. Du kan få ersättning med som mest 80 % av 35 000 kr. Försäkringsgivaren i denna försäkring är Förenade Liv. Eftersom många elektriker tjänar över 35 000 kr/mån och ersättningstiden är relativt begränsad så väljer många inom denna bransch att komplettera med en privat inkomst-försäkring.

DIK Inkomstförsäkring

DIK är ett fackförbund som inrikatr sig på akademiker som jobbar inom områdena kommunikation och kultur. Om du är medlem i DIK så får du per automatik en kollektiv inkomstförsäkring som försäkrar upp till 50 000 kr i månadslön och som kan lämna ersättning i 120 arbetsdagar. Det finns även möjlighet för DIKs medlemmar att teckna en frivillig inkomstförsäkring som bygger på den kollektiva. Med denna kan du försäkra upp upp till 80 000 kr i månadslön och förlänga ersättningstiden till 180 arbetsdagar. DIKs inkomstförsäkring är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Saco SalusAnsvar Försäkring AB. Detta bolag har även samarbete med många av de övriga fackfröbunden inom Saco.

Alfa-kassan inkomstförsäkring

Alfa-kassan är en generell arbetslöshets-kassa och har ingen som helst koppling till något fackförbund. Många har idag en inkomstförsäkring via sitt fackmedlemskap, men för de som är med i Alfa-kassan så är det enda alternativet att teckna en privat inkomstförsäkring om man vill ha den ekonomiska trygghet som man får när man kombinerar a-kassan med en inkomstförsäkring.

Civilekonomernas inkomstförsäkring

Civilekonomer löper, relativt sett, ganska liten risk för att bli arbetslös. Men som medlem i Civilekonomerna så ingår ändå en inkomstförsäkring som är framtagen i samarbete med Salus Ansvar. Den kan ge ersättning i 120 dagar och du kan försäkra upp till 80 000 kr i lön. Vidare så är det en kvalifikationstid på 18 månader innan du kan få ersättning från försäkringen.

Byggnads inkomstförsäkring

I Byggnadsarbetarnas fackförbund ingår inte någon inkomstförsäkring. Det har gjort det tidigare med 2008 slopades den på grund av för dåligt skaderesultat med för höga premier som följd. Enligt förbundsordföranden så jobbas det dock på förbundet med att erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring då det är hög efterfrågan på en sådan.