Akademikerförbundet SSR inkomstförsäkring

För medlemmar i detta förbund så ingår en inkomstförsäkring som kan utbetalas under 140 dagar, vilket motsvarar drygt ett halvår. Kvalificerings-tiden är dock relativt lång då den är på 18 månader och vidare så kan löner upp till 100 000 kr försäkras genom denna inkomstförsäkring. Försäkringen erbjuds till medlemmarna i samarbete med Salus Ansvar försäkringsbolag och via dem kan även medlemmarna även koppla på en individuell tilläggsförsäkring som kan ge ersättning i ytterliggare 180 dagar, vilket gör att du får ett mycket omfattande skydd vid arbetslöshet.