Sveriges psykologförbund inkomstförsäkring

Är du psykolog? om du är det så kanske du även är med i organisationen Sveriges psykologförbund. Genom detta förbund så får man per automatik en inkomstförsäkring som kan komplettera a-kassa. Sveriges psykologförbund är ett akademiker-förbund och precis som många andra akademikerförbund så har dett förbund tecknat samarbete gällande inkomstförsäkring med Salus Ansvar. Det innebär att medlemmarna per automatik får en inkomstförsäkring genom medlemskapet som kan betala ersättning i 120 dgr. Kvalifikationstiden är på 18 månader och högsta försäkrade lön är 50 tkr. För dig som inte vill vara medlem i fackfröbund utan hellre teckna en privat inkomstförsäkring så finns alternativ.