SEKO Inkomstförsäkring

Jobbar du inom service- och kommunikationsbranschen? Isåfall så kanske du även är medlem i SEKO-fackförbund. Om du inte redan viste det så ingår det en inkomstförsäkring i SEKOs medlemskap som kan ge dig ersättning i max 100 dgr och försäkra upp till 35 000 kr i månadslön. Kvalifikationstiden är 1 år och då ersättningstiden är förhållandevis kort så väljer många inom denna bransch att antingen komplettera SEKOs inkomstförsäkring med en privat, eller helt och hållet teckna en privat försäkring som innehåller längre ersättningstid.