Välkommen!

Här finner du artiklar och notiser om allt som rör inkomstförsäkring.

07 februari 2018 ~ Kommentarer inaktiverade för Att jämföra försäkring och lån

Att jämföra försäkring och lån

Alla bör se över sin privatekonomi. När man pratar privatekonomi så ligger det nära till hands att komma in på samtalsämnen som försäkring och lån. Ett sätt att göra medvetna privatekonomiska val är att jämföra försäkringar och lån innan man tecknar. Då säkerställer man att man får bra villkor och inte betalar försäkringspremier och räntor […]

28 juni 2016 ~ Kommentarer inaktiverade för Inkomstförsäkring för dig som jobbar på bensinstation

Inkomstförsäkring för dig som jobbar på bensinstation

En relativt vanlig fråga är var man som anställd på bensinstation kan vända sig för att teckna en inkomstförsäkring. I regel kan man säga att man som bensinstationsanställd har två alternativ. Det första är att ansluta sig till Transportarbetarförbundet. Detta förbund organiserar anställda på bensinstationer och i medlemskapet ingår en inkomstförsäkring som kan lämna ersättning […]

17 juni 2016 ~ Kommentarer inaktiverade för Kan inkomstförsäkringen lämna ersättning om man säger upp sig själv?

Kan inkomstförsäkringen lämna ersättning om man säger upp sig själv?

En vanlig fråga när man pratar om inkomstförsäkring är huruvida den kan ge ersättning vid egen uppsägning, dvs att man frivilligt  blir arbetslös. Inkomstförsäkringen harmoniserar i många fall med a-kassan och fungerar som ett komplement till denna. A-kassan lämnar ersättning vid ofrivillig arbetslöshet efter 7 dagars karenstid och a-kassan kan även lämna ersättning om man […]

16 mars 2016 ~ Kommentarer inaktiverade för Vilken är den billigaste a-kassan?

Vilken är den billigaste a-kassan?

För att kunna teckna inkomstförsäkring så krävs att man även är medlem i en a-kassa. Men vilken a-kassa har den billigaste avgiften? Enligt a-kassaportalen A-kassa.net så är den billigaste a-kassan Finans-och försäkringsbranschens a-kassa. Avgiften i denna är 85 kr/mån. Men för att gå med i denna krävs att man jobbar bank eller försäkring. Den näst billigaste […]

11 januari 2016 ~ Kommentarer inaktiverade för Köp bildelar online – få råd med inkomstförsäkring

Köp bildelar online – få råd med inkomstförsäkring

Att teckna en inkomstförsäkring innebär självfallet en kostnad genom att försäkringspremien skall betalas för att skyddet skall gälla i händelse av arbetslöshet. Ett sätt att sänka sin kostnad för att ha råd med en inkomstförsäkring är att köpa bildelar online istället för i fysisk butik. Detta kan du spara tusenlappar på! Att handla delarna till […]

10 december 2015 ~ Kommentarer inaktiverade för Nya nivåer i a-kassan sedan September

Nya nivåer i a-kassan sedan September

Den 7 september 2015 höjdes a-kassan. Tidigare nivåer som innebar att man som mest kunde få 80 % av 18 700 kr är nu inte längre gällande. Efter riksdagsbeslut så har nu istället taket i a-kassan höjts till 80 % av 25 025 kr. Denna ersättningsnivå gäller dock enbart de första 100 dagarna av arbetslöshet. […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Vårdförbundet inkomstförsäkring

Vårdförbundet inkomstförsäkring

Som medlem i Vårdförbundet så kan du räkna med att det ingår en inkomstförsäkring. Detta eftersom ledningen på Vårdförbundet förhandlat fram en inkomstförsäkring med Förenade Liv. Försäkingen som ingår för medlemmarna i Vårdförbundet kan ge erättning  i 200 dagar och högst täcka 60 000 kr i månadslön.

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Unionen inkomstförsäkring

Unionen inkomstförsäkring

Unionen är ett av de största arbetstagarorganisationerna i dagsläget. Genom Unionens inkomstförsäkring så kan den försäkrade få ersättning under 150 dagar. Vidare så är det en kvalifikationstid på 12 månader i detta försäkringskocept och löner upp till 60 000 kan försäkras. Via en tilläggsförsäkring som Unionen erbjuder så kan dock både ersättningstid samt inkomsttak höjas […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Tullkust inkomstförsäkring

Tullkust inkomstförsäkring

Om du är medlem i organisationen Tullkust, så kan det vara bra att känna till att du förmodligen inte är försäkrad genom en inkomstförsäkring. Detta eftersom denna försäkring inte ingår i medlemskapet. Om du jobbar inom Tullkusts verksamhetsområde så har du därför mycket att tjäna på att teckna en privat inkomstförsäkring som ett komplement till […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Transport inkomstförsäkring

Transport inkomstförsäkring

För alla de som är medlemmar i organisationen Transport så ingår en inkomstförsäkring genom medlemskapet. Inkomstförsäkringen kan ersätta under 100 dagar och det är en kvalifikationstid på 12 mån. Försäkringen erbjuds genom ett samarbete mellan Transport och försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen lanserades 2007. Eftersom det är en kort ersättningstid så är det många transportarbetare som kan […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Trafik och järnväg inkomstförsäkring

Trafik och järnväg inkomstförsäkring

För de som jobbar inom järnvägsbranschen och även gått med i organisationen Trafik- och järnväg så kan det vara fint att veta att lönen är försäkrad genom en facklig inkomstförsäkring. Detta är en försäkring som kommit till genom ett samarbete mellan Trafik- och järnväg samt försäkringsbolaget Salus ansvar. Det finns även möjlighet för dessa medlemmar att […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Tjänstetandläkarna inkomstförsäkring

Tjänstetandläkarna inkomstförsäkring

Organisationen tjänstetandläkarna ersbjuder ej sina medlemmar någon inkomstförsäkring. Anställda inom denna bransch tecknar istället privata inkomstförsäkringar som bygger på a-kassan.

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för TF – Teaterförbundet inkomstförsäkring

TF – Teaterförbundet inkomstförsäkring

Om du är yrkesverksam inom teater så kanske du även har tecknat ett medlemskap i Teaterförbundet. Som medlem i denna organisation så är du dock inte inkomstförsäkrad genom medlemskapet. För att få ett ekonomiskt skydd utöver a-kassan så krävs istället att du ombesörjer detta själv genom en privat inkomstförsäkring.

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Säljarna inkomstförsäkring

Säljarna inkomstförsäkring

Säljarna har både ett eget yrkesfröbund och a-kassa. Organisationen har förhandlat fram en egen inkomstförsäkring åt sina medlemmar, denna försäkring är dock relativt begränsad då den endast ger ersättning under som mest 80 ersättningsdagar och täcker som mest upp till 30 000 kr i månadslön. Försäkringsgivare i denna försäkring är Bliwa försäkringsbolag. Bliwa ger även säljarna möjlighet […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SYMF inkomstförsäkring

SYMF inkomstförsäkring

SYMF är en förkortning på Sveriges yrkesmusikers förbund. Ledningen i denna organistion har dock inte förhandlat fram någon inkomstförsäkring till sina medlemmar. Många yrkesmusiker väljer därför istället att teckna en inkomstförsäkring privat för att trygga sin lön vid en ofrivillig arbetslöshet.

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges veterinärförbund inkomstförsäkring

Sveriges veterinärförbund inkomstförsäkring

Om du är anställd som veterinär och gått med i Sveriges veterinärförbund så kan det vara bra att vara förvissad om att det inte ingår någon inkomstförsäkring i detta medlemskap. Därför väljer många veterinärer att trygga sin lön genom en privat inkomstförsäkring istället. Genom en privat inkomstförsäkring så kompletteras den allmänna arbetslöshetsförsäkringen så att du […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges skolledarförbund inkomstförsäkring

Sveriges skolledarförbund inkomstförsäkring

I detta förbund så ingår en kollektiv inkomstförsäkring som kan täcka upp till 60 000 kr i månadslön och ge ersättning under 150 dagar. Den så kallade kvalifikationstiden är 12 hela månader vilket betyder att du måste vara medlem i förbundet i ett år innan ersättning från försäkringen kan utbetalas enligt villkoren. Försäkringen är framtagen […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges psykologförbund inkomstförsäkring

Sveriges psykologförbund inkomstförsäkring

Är du psykolog? om du är det så kanske du även är med i organisationen Sveriges psykologförbund. Genom detta förbund så får man per automatik en inkomstförsäkring som kan komplettera a-kassa. Sveriges psykologförbund är ett akademiker-förbund och precis som många andra akademikerförbund så har dett förbund tecknat samarbete gällande inkomstförsäkring med Salus Ansvar. Det innebär […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges läkarförbund inkomstförsäkring

Sveriges läkarförbund inkomstförsäkring

Från första januari 2012 så har beslutsfattarna inom Läkarförbundet valt att teckna en kollektiv inkomstförsäkring åt sina medlemmar. Även om arbetslösheten inte är så hög inom denna yrkeskår så kan en inkomstförsäkring ge en önskvärd trygghet och ge en ekonomisk kompensation under en tillfällig arbetslöshet för de läkare som är anslutna till förbundet. Vidare så […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges ingenjörer inkomstförsäkring

Sveriges ingenjörer inkomstförsäkring

I linje med många andra akademikerförbund så har även Sveriges ingenjörer låtit teckna en inkomstförsäkring åt sina medlemmar genom Salus Ansvar. Grundomfattningen innebär att medlemmen får 120 ersättningsdagar som kan höjas upp till 300 dagar via en kompletteringsförsäkring. Många ingenjörer har en relativt hög lön och det återspeglas även i taket i inkomstförsäkringen som är […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges famacevtförbund inkomstförsäkring

Sveriges famacevtförbund inkomstförsäkring

Sveriges farmacevtförbund har beslutat att lägga in en inkomstförsäkring i medlemskapet till organisationen. Inkomstförsäkringen har en relativt lång kvalifikationstid då den är på hela 18 månader. Vidare så kan den utbetalas under knappt ett halvår (120 erättningsdagar) och den kan föräskra upp till 80 000 kr i månadslön. Precis som många andra Sacoförbund så har styrelsen […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges arkitekter inkomstförsäkring

Sveriges arkitekter inkomstförsäkring

För de arkitekter som är medlem i förbundet Sveriges arkitekter så kan det vara bra att ha koll  på att i medlemskapet så ingår en kollektivavtalad inkomstförsäkring som kan ge ersättning vid arbetslöshet. Förutsättningen är att du varit medlem i organisationen i 18 mån och om du uppfyller detta så kan försäkringen ge ersättning under […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SULF inkomstförsäkring

SULF inkomstförsäkring

SULF står för Sveriges universitetslärarförbund och detta är ett relativt litet förbund. Gällande SULF och inkomstförsäkring så har de ledande inom detta förbund valt att inte teckna inkomstförsäkring åt sina medlemmar, istället så får universitetslärarna se sig om efter privata inkomstförsäkringar om de önskar ett ekonomiskt skydd utöver a-kassan. Behovet torde vara ganska stort då […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för ST inkomstförsäkring

ST inkomstförsäkring

För statsanställda som är medlemmar i ST så kan vi informera om att det ingåe en gemensam inkomstförsäkring i medlemskapet hos förbundet. Innehållet i denna försäkring är att det ingår 150 dagars ersättningstid och försäkringen kan försäkra upp till 80 000 kr i lön. Gällande kvalifikationstid så kan vi informera om att den är på […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Akademikerförbundet SSR inkomstförsäkring

Akademikerförbundet SSR inkomstförsäkring

För medlemmar i detta förbund så ingår en inkomstförsäkring som kan utbetalas under 140 dagar, vilket motsvarar drygt ett halvår. Kvalificerings-tiden är dock relativt lång då den är på 18 månader och vidare så kan löner upp till 100 000 kr försäkras genom denna inkomstförsäkring. Försäkringen erbjuds till medlemmarna i samarbete med Salus Ansvar försäkringsbolag […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SROF – Sveriges reservofficerare inkomstförsäkring

SROF – Sveriges reservofficerare inkomstförsäkring

Sveriges reservofficerare eller SROF som detta förbund brukar förkortas är ett klassiskt men ganska litet förbund. Att få en inkomstförsäkring är inte heller en anledning till att gå med i förbundet eftersom denna försäkring inte ingår automatiskt i medlemskapet. Vill reservofficerarna skapa sig en ekonomisk trygghet så får de istället då vända sig till en […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Inkomstförsäkring

SRATs inkomstförsäkring lanserades 2007 och är en del av medlemskapet. Försäkringen levereras av Saco SalusAnsvar Försäkrings AB och kan ge ersättning under 120 ersättningsdagar. Möjlighet finns även att förlänga denna ersättningstid mot en tilläggspremie. Du kan dock bara få ersättning om du varit medlem i detta fackförbund under 18 månader och premien bakas in i […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SLF – Skogs och lantbrukstjänstemän inkomstförsäkring

SLF – Skogs och lantbrukstjänstemän inkomstförsäkring

SLF är ett relativt litet fackförbund, men de har ändå förhandlat fram en gruppförsäkring avseende inokmstförsäkring åt sina medlemmar. Försäkringsgivaren är Förenade Liv och denna försäkring kan försäkra skogs och lantbrukstjänstemännens löner upp till 60 000 kr under 200 dagar. Det krävs dock 12 månaders medlemskap för att kunna åtnjuta försäkringen om man skulle bli […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för VISION inkomstförsäkring

VISION inkomstförsäkring

Vision är en fackförening som vänder sig till tjänstemän inom den kommunla sektorn. Detta förbund är relativ stort och de har också förhandlat fram en inkomstförsäkring där Bliwa står som försäkringsgivare. Grundomfattningen i denna försäkring är relativt bra då den kan lämna ersättning under 200 dagar och försäkra löner upp till 100 000 kr per […]

04 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SJF – Jounalistförbundet inkomstförsäkring

SJF – Jounalistförbundet inkomstförsäkring

Ett incitament för att gå med  i SJF, eller Jounalistförbundet som organisationen snarare brukar kallas, är att det ingåe en kollektiv inkomstförsäkring genom medlemskapet . Det är en försäkring med en ersättningstid på 100 dagar och ett inkomst-tak på 60 000 kr. I försäkringen är det dock en kvalifikationstid på 12 månader som man bör ha […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SFHL – Sveriges folkhögskolelärare

SFHL – Sveriges folkhögskolelärare

Hos SFHL så ingår en inkomstförsäkring i medlemakpet. Du måste dock vara medlem i 12 mån innan eventuell försäkringsersättning kan utbetalas, eftersom det är såhär lång som kvalifikationstiden är. Vidare så kan man få ersättning under 200 dagar från denna försäkring och inkomsttaket är på 60 000 kr, vilket innebär att du kan försäkra en […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SFBF – Sveriges fartygsbefäl inkomstförsäkring

SFBF – Sveriges fartygsbefäl inkomstförsäkring

SFBF är en förkortning för Sveriges fartygsbefäl. Denna organisation är relativt liten i jämförelse med många andra fackföreningar. Ledningen i organisationen har inte tagit fram någon inkomstförsäkring för sina medlemmar vilket innebär de som jobbar som fartygsbefäl bör ombesörja ett eget skydd vid arbetslöhet förutom a-kassa.

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SEKO Inkomstförsäkring

SEKO Inkomstförsäkring

Jobbar du inom service- och kommunikationsbranschen? Isåfall så kanske du även är medlem i SEKO-fackförbund. Om du inte redan viste det så ingår det en inkomstförsäkring i SEKOs medlemskap som kan ge dig ersättning i max 100 dgr och försäkra upp till 35 000 kr i månadslön. Kvalifikationstiden är 1 år och då ersättningstiden är […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för SAC – Syndikalisterna inkomstförsäkring

SAC – Syndikalisterna inkomstförsäkring

SAC – Syndikalisterna är ett relativt litet förbund, dock så har de ganska politiskt aktiva medlemmar. Ledningen i förbundet har beslutat att inte erbjuda sina medlemmar en inkomstförsäkring och därför väljer många av dessa medlemmar att teckna till en inkomstförsäkring på annat håll. Vidare så finns ett fåtal aktörer i Sverige som erbjuder privata inkomstförsäkringar […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Polisförbundet inkomstförsäkring

Polisförbundet inkomstförsäkring

Som polis så löper man inte någon jätterisk för att bli uppsagd då det ofta är ett stort behov av just poliser. Polisförbundet har inte heller ordnat någon inkomstförsäkring åt sina medlemmar och den låga arbetslösheten hos poliser är förmodligen anledningen till detta. Om man ändå är polis och vill trygga sin inkomst genom en […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Pappers inkomstförsäkring

Pappers inkomstförsäkring

Samtliga pappersindustriarbetare som är medlem i fackförbundet Pappers saknar idag den ekonomiska trygghet som en inkomst-försäkring kan ge. Enda undantaget är de medlemmar som valt att självmant skaffa sig en inkomstförsäkring på annat håll. Detta kan man exempelvis göra genom att teckna en privat inkomst-försäkring. Ett exempel på försäkring som man kan teckna privat är JobbGarant. […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Officersförbundet inkomstförsäkring

Officersförbundet inkomstförsäkring

Officersförbundet har valt att inte teckna någon inkomstförsäkring för sina medlemmar. Därför väljer många officerer att istället försäkra sin lön genom en privat inkomstförsäkring. Den privata inkomstförsäkringen kompletterar den allmänna arbetslöshetsförsäkringen så att den försäkrade får 80% av sin måndadslön vid arbetslöshet. Ofta är privata inkomstförsäkringar mer omfattande än fackliga då de ofta ersätter både […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Naturvetarna inkomstförsäkring

Naturvetarna inkomstförsäkring

Gällande hur fackförbundet Naturvetarna har valt att komponera sin inkomstförsäkring så är det följande som gäller: 18 månaders kvalifikationstid, 120 dagars ersättningstid samt ett inkomsttak 80 000 kr i månadslön. Inkomstaket på 80 000 kr är relativt högt men är det ändå så att om du tjänar över detta belopp så kan det vara smart […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Målarna inkomstförsäkring

Målarna inkomstförsäkring

Medlemmar i Målarna har inte någon form av inkomstförsäkring genom fackmedlemskapet. Många Målare löser istället detta på egen hand genom att försäkra sig med en inkomstförsäkring, som komplement till akassa. På www.inkomstförsäkra.se kan man få offerter på inkomstförsäkring, snabbt och enkelt.

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Musikerna inkomstförsäkring

Musikerna inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam som musiker och även medlem i fackförbundet Musikerna, så kan det vara viktigt att ha kännedom om att det inte ingår någon som helst inkomstförsäkring i medlemskapet. Om du jobbar som musiker, har en tillsvidareanställning och även är medlem i en svensk a-kassa så är därför ett hett tips att […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Lärarförbundet inkomstförsäkring

Lärarförbundet inkomstförsäkring

Precis som i LRs inkomstförsäkring så gäller Lärarförbundets inkomstförsäkring med 200 dagar, inkomsttak på 60 k och och en kvalifikationstid på 12 månader. Även för Lärarförbundet så är det Lärararförsäkringar tillsammans med Förenade Liv som tagit fram inkomstförsäkringen.

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för LR – Lärarnas riksförbund inkomstförsäkring

LR – Lärarnas riksförbund inkomstförsäkring

LR är en förkortnig på Lärarnas Riksförbund. Detta förbund har valt att uttöka sin medlemsnytta med en relativt omfattande inkomstförsäkring som kan dela ut ersättning under 200 dagar. Ett inkomsttak på 60 000 kr/månad ingår också i denna försäkring. Noterbart är att alla medlemmar upp till 64 år ansluts per automatik till frösäkring, i många andra inkomstförsäkringar […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Livs inkomstförsäkring

Livs inkomstförsäkring

Livs inkomstförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan fackfröbundet Livs och försäkringsbolaget Folksam. Genom denna försäkring så får Livs medlemmar ett skydd vid arbetslöshet som kan bygga på a-kassan och ger ersättning under 100 arbetsdagar. För att få tillgång till denna försäkring om man skulle bli arbetslös så krävs medlemskap i Livs fack under 12 […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Legitimerade sjukgymnasters inkomstförsäkring

Legitimerade sjukgymnasters inkomstförsäkring

För er som är medlem i Legitimerade sjukgymnasters Riskförbund, LSR, så ingår inkomstförsäkring som kan ge ersättning i 120 dagar vilket motsvarar drygt 5 månader med ersättning. Kvalifikations-tiden är dock ganska lång (18 månader) vilket innebär att man måste ha varit medlem i organisationen i ett och ett halvt år innan försäkringen kan betala ersättning vid arbetslöshet. […]

03 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Ledarna inkomstförsäkring

Ledarna inkomstförsäkring

Ledarna är lite annorlunda jämfört med de andra fackförbunden eftersom de i stort sett bara riktar sig till chefer. Ledarna har också lyckats förhandla fram en inkomst-försäkring åt sina medlemmar. Den ingår per automatik i medlemskapet och är därför en så kallad obligatorisk gruppförsäkring. Precis som i de flesta andra inkomstförsäkringar så är kvalificeringstiden 12 […]

02 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Kyrkans akademikerförbund inkomstförsäkring

Kyrkans akademikerförbund inkomstförsäkring

Om du är akademiker, jobbar kyrkligt och samtidigt är med i Kyrkans akademikerförbund så kan vi förvissa dig om att det ingår en obligatorisk inkomstförsäkring för din lön i fackmedlemskapet. Villkoren är också relativt bra då kvalifikationstiden är den standardmässiga på 12 månader och ersättningstiden sträcker sig till 200 dagar. Denna inkomstförsäkringen är utvecklad och […]

02 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Kommunals inkomstförsäkring

Kommunals inkomstförsäkring

För alla de som jobbar kommunal och är med i Kommunalarbetarförbundet, eller Kommunal som detta förbund brukar förkortas så kan det vara av vikt att veta om att det ingår en kollektiv inkomstförsäkring som kan ger ersättning i 100 dagar och komplettera akassan upp till 35 000 kr i månadslön. Kvalifikationstiden är precis som i […]

02 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Jusek Inkomstförsäkring

Jusek Inkomstförsäkring

Jusek är fackförbundet för de som jobbar inom det juridiska området. Även om vissa av dessa kanske har den kunskap som behövs för att säkerställa korrekta anställningsavta och därigenom få en viss anställningstrygghet så kan de även vara trygga med att det ingår en inkomstförsäkring i deras fackmedlemskap som kompleterar arbetslöshetskassan, som i detta fallet […]

02 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för IF Metall inkomstförsäkring

IF Metall inkomstförsäkring

IF Metall är ännu ett av de fackförbund som valt att inte erbjuda kollektiv inkomstförsäkring genom fackmedlemskapet. Anledningen är förmodligen att det är relativt hög arbetslöshet inom industrin och att inkomstförsäkringen då skulle bli alldeles för dyr för att kunna baka in i medlemsavgiften. Om det nu skulle vara så att de styrande inom IF […]

02 juli 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Hotell- och restaurang inkomstförsäkring

Hotell- och restaurang inkomstförsäkring

Det är idag många som jobbar inom Hotell- och restaurang-branschen och i synnerhet unga arbetstagare. Anställningstryggheten är också relativt liten inom denna bransch men ändå så erbjuds inte medlemarna i Hotell- och restaurang en inkomstförsäkring genom fackmedlemskapet. Det säger sig därför självt att det finns många inom denna sektor som vänder sig till privata försäkringsbolag […]